​iCell løs uld

Svanen

Svanen er Nordens officielle miljømærke for produkter og ydelser. Vi kan se en klar stigning i byggeriet af svanemærkede bygninger de seneste år. Vores isoleringsprodukter er naturligvis listet i Svanens husportal.

Svanen er et af Sveriges mest kendte mærker, og nok det miljømærke, som de fleste svenskere kender. (I en undersøgelse i 2010 svarede 98 % af de adspurgte, at de genkendte mærket.) Initiativet til Nordic Swan blev taget af Nordisk Ministerråd i 1989, og er dermed et fælles officielt miljømærke for Norden. I Sverige drives Svanen af ​​Environmental Labeling Sweden, som er ejet af det svenske standardiseringsforbund og staten.

Svanens overordnede formål er at bidrage til bæredygtigt forbrug. Vi arbejder med gradvist skærpede krav (hvert 4. år) for hele tiden at være med og drive udviklingen frem mod et mere bæredygtigt samfund.

Svanen er styret af et fælles nordisk udvalg, der træffer beslutninger om produktgrupper og kriterier. Inden det nordiske udvalg træffer beslutning, behandles spørgsmålene i et nationalt udvalg. I Sverige består miljømærkningsnævnet af repræsentanter fra Naturvårdsverket, Svensk dagligvarebutik, Svenskt Erhverv, Kemikalieinspektionen, Miljöförbundet Jordens Vänner, Svensk Konsumentverk, Sveriges Kommuner og Landsting, Energistyrelsen og Sveriges Forbrugere. Samme udvalg behandler også spørgsmål vedrørende EU-Økoablen (EU-blomsten), som er EU's ækvivalent til Svanen. Det drives også her i Sverige af Environmental Labeling Sweden.

Nordisk Miljømærkning

Alle produkter indbygget i et svanemærket hus skal registreres i Svanens husportal, men der er ikke krav om, at de skal vurderes andetsteds. Det er vigtigt at skelne mellem svanemærkede produkter og produkter registreret i Svanens husportal. De produkter, der kun findes i husportalen, er godkendt til brug i svanemærkede bygninger, men er derfor ikke nødvendigvis svanemærkede.

Svanemærkede bygninger

Udover en lang række produkter og services er det også muligt at miljømærke bygninger. For at et hus skal blive svanemærket, stilles der høje krav til de anvendte materialer. Formålet hermed er at sikre et sundt levemiljø og reduceret miljøbelastning.

Fra Svanens hjemmeside vedrørende kravene til svanemærkede huse:

”Svanen stiller krav til energiforbrug, kemiske produkter, byggevarer/byggematerialer og en række indendørs miljøfaktorer, der er relevante for menneskers sundhed og miljøet. Derudover stiller Svanen krav til kvalitetskontrol i byggeprocessen og til overdragelse af bygningen til beboerne og ledelse/drift."

I dag er det primært boliger, der er svanemærkede, men det er også muligt for svanemærkede børnehaver, skoler og pleje- og plejehjem, hvis de er klassificeret som boliger.

Alle produkter indbygget i et svanemærket hus skal registreres i Svanens husportal, men der er ikke krav om, at de skal vurderes andetsteds. Det er vigtigt at skelne mellem svanemærkede produkter og produkter registreret i Svanens husportal. De produkter, der kun findes i husportalen, er godkendt til brug i svanemærkede bygninger, men er derfor ikke nødvendigvis svanemærkede.

For iCells vedkommende er alle vores isoleringsprodukter lagt op i Svanens husportal. Det betyder, at det er nemt at ordinere vores produkter i Svanenprojekt. Har du svært ved at finde det rigtige produkt i portalen, er det altid godt at kontakte os.

Hvilke af vores produkter der er godkendt til brug i svanemærkede bygninger kan også ses her.​

Ring: 44 224 224

​Åbent hverdage mellem 08.00 – 16.00.

Du er også velkommen til at sende os en mail:

mail@isoleringdanmark.dk 

Isolering Danmark ApS​

Gammel Højmevej 255, DK-5250 Odense

white-facebook-fill2  white-linkedin-boxfill2  youtube-white-fill

Isolering Danmark ApS

Specialister i salg af isoleringsmaterialer, isoleringsmaskiner og andet isoleringsteknik til isolatører og trælaster i Danmark.